სიახლეები

სტაჟირების დაწყების შესახებ

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის გაზაფხულის ნაკადის რეგისტრაცია დაიწყება 12 აპრილს 15:00 საათიდან

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის გაზაფხულის ნაკადის რეგისტრაციის ვადები

მათ, ვინც 2016 წლის 12 მარტის ჩათვლით მიმართეთ შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებას და განაცხადეთ წერილობით...

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2016 წლის გაზაფხულის ნაკადი

აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა, 2016 წლის 12 მარტის ჩათვლით მი...

სტაჟიორთა რეგისტრაცია დაიწყება 15 ოქტომბერს 15:00 საათიდან

მათ, ვინც 2015 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით მიმართეთ შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებას და განაცხადეთ წერილ...